УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Съдържанието на този сайт е подвластно на закона за авторските права.

Всяко копиране и/или репродуциране на части, страници или цялата информация подлежи на предварително писменно одобрение. Всяко нарушение е наказуемо.

В разделите от сайта определени за покупка на продукти от потребителя (клиента) се изисква да подаде и се събира определена лична информация. Тя е нужна в процеса на обработка на поръчката. РОССИАР ООД (micafe.bg) няма да използва тази информация по други начини като с това гарантира спазването на конфиденционалността й.

РОССИАР ООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

Нашият сайт може да съдържа директни или индиректни линкове към други сайтове. РОССИАР ООД не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове. Отговорността за това съдържание принадлежи на съответния доставчик, като ние не носим отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).

РОССИАР ООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя или вносителя, както и не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

© 2020 MiCafe.bg - всички права запазени.

Създадено от: